Kdo je to kouč a co pro vás může udělat

Pokud vás zajímá kdo je to vlastně kouč, co pro vás může udělat, jaká je filosofie koučování a jak se kouč liší např. od mentora nebo konsultanta pak je pro vás určen následující článek.

Nebude velkým překvapením, když napíšu, že kouč pochází z anglického slova coach. Pokud toto slovo zadáte do slovníku, tak zjistíte, že jeho přímý překlad je trenér, kouč, instruktor (sportovní).

Coach v překladu znamená také kočár nebo dostavník. To k čemu sloužil dostavník je vlastně podstata toho co dělá kouč – pomáhá vám dostat se pohodlným způsobem z místa kde právě jste, na místo kde chcete být.

Historie a kořeny koučinku

edněmi ze zakladatelů koučování, ke kterým se hlásí či čerpá z nich celá řada českých koučů, jsou Američan Timothy Galwey a Angličan Sir John Whitmore. Oba se léta zabývali metodami zvyšování osobní i profesní výkonnosti lidí.

Timothy Galwey je propagátorem přístupu zvaného „Inner Game“ (vnitřní hra). Ze spolupráce obou výše zmíněných pánů pak vznikl jeden ze základních pracovních nástrojů koučování. Přehledný systém otázek, který John Whitmore nazval GROW (Goals – cíle, Reality – realita, Options – možnosti řešení, Will – vůle, akční plán).

Tato metoda vede klienta k hlubšímu přemýšlení, díky kterému si ujasní své cíle, vize či projekty a nakonec najde cestu, jak je dobře uskutečnit.

Podstata koučování je v tom, že díky dobře kladeným otázkám si klient dělá „jasno“. To mu pak umožňuje kvalitní rozhodování o svém dalším postupu. Klient ví co a jak má dělat. Svá rozhodnutí snáze realizuje a přijímá za ně zodpovědnost.

Co tedy kouč dělá?

Kouč pomáhá klientům určit si priority a z nich si definovat co vlastně chtějí.

Kouč pomáhá klientům, aby porozuměli sami sobě.

Kouč funguje jako klientovo zrcadlo a tím mu usnadňuje změnu.

Kouč podporuje klientovu schopnost hledat vhodná řešení a odhalit jejich alternativy.

Úkolem kouče je být DOSTAVNÍKEM a DOVÉST klienta k dosažení požadované změny. Pokud klient zjistí, co vlastně opravdu chce, koučink už ho „dopraví“ k dosažení cíle. Dopraví ho k cíli způsobem, který bude klientovi nejpřirozenější a který bude nejraději používat.

Základní filozofie koučinku:

Filozofie koučinku je jednoduchá. Jednoduše říká, že všichni lidé jsou v něčem dobří a pokud jsou motivováni, mohou dosáhnout všech svých vytyčených cílů. Za asistence kouče jich mohou dosáhnout rychleji a snáze.

Kouč a koučink v praxi!

Jak se naučit jezdit na bruslích?

Najmete si kouče, aby vás naučil jezdit na bruslích.

Kouč se vás nejprve zeptá, co a proč se chcete naučit. Zjistíte, co vám to přinese, zda je to opravdu vaše touha a přání. Pak si nazujete brusle, zavážete tkaničky a kouč vás nechá okamžitě postavit na brusle.

Od kouče nečekejte, že s vámi bude rozebírat minulost a vaše zábrany v tom, abyste se na brusle postavili. Tak by mohl postupovat terapeut.

Nepřinese vám ani manuál s popisem o tom jak se jezdí na bruslích, jaký je princip jízdy ani jaké jsou nejnovější modely bruslí. To by vám vysvětlil konzultant.

Dokonce vám ani nebude předávat své zkušenosti a popisovat jak on zkoušel jízdu na bruslích, jak padal a zvedal se, a co pro to vše dělal nebo nedělal. Tak by vám radil mentor.

Stojíte na bruslích a nikdo kolem (možná i včetně vás samotných) vám nedůvěřuje. Možná, že své rozhodnutí naučit se jezdit na bruslích začínáte shazovat a ostatní se vám smějí. Kouč bude pevně přesvědčen o tom, že to brzy zvládnete. Kouč vás bude povzbuzovat a bude přesvědčen o tom, že to zvládnete svým stylem, svým tempem a že na to máte. Bude-li třeba, ochotně poběží pro měkké polštáře nebo přídavná kolečka. To, že on sám nikdy na bruslích nestál, se možná nedozvíte ani poté, co vesele svištíte k obzoru, zatímco on udýchaně zůstane stát u cesty s polštářem a přídavnými kolečky v ruce.

Kouč ve vás věří a ví, že uvnitř sebe máte obrovský potenciál. Ať se rozhodnete pro cokoliv, je možné toho dosáhnout. K tomu co potřebujete nebo chcete, jste schopni dojít sami. S kvalitním koučem toho dosáhnete rychleji, efektivněji a snáze.

Uvolněte svůj potenciál a jděte za svým cílem.

Jitka U.

Komentáře