Díl první – Výčitky a obviňování

Poznejte různé druhy neefektivní komunikace. Seznámíte se s tím, proč je určitá komunikace nepříjemná. Naučíte se, jak lze věci říkat jinak – příjemně a efektivně.

Jak poznám výčitky?

Výčitky a obviňování začínají většinou slovem TY.

Nemáme z nich dobrý pocit, cítíme se nepříjemně, otráveně (už zase), je nám to protivné a nejradši bychom odsekli.

Výčitky většinou začínají typickými slůvky: Ty zase…, vždycky…, nikdy…, pořád…, kolikrát už jsem ti…, kdybys…

 

Proč je to nepříjemné?

Výčitky nebo obviňovaní útočí přímo na naši identitu a naše já. Naše identita nám vnitřně říká, kdo jsem a jaký jsem. Identita je prostor každého z nás, o který se můžete opřít. Identita je jedinečnost, na kterou by neměl nikdo sahat.

Pokud např. šéf v práci říká: „Tu tabulku jste zase udělal/a špatně. Kdo to má po vás stále opravovat a hledat chyby? Kdybyste to alespoň jednou udělal/a správně? Já už nevím, co si s vámi mám počít!“

nebo

„Nikdy nepřicházíte do práce včas. Vždycky vás vidím, jak přicházíte pozdě a odcházíte brzy.“

nebo rodičovská varianta

„Zase sis neuklidil/a hračky! Kdo se má pořád na ten nepořádek dívat? Kdybys to alespoň jednou uklidil/a bez remcání. Stokrát ti to budu připomínat a stejně je tady vždycky nepořádek!“

Při stylu této komunikace nám druhý sahá přímo do naší identity. Tohle „sahání“ přímo ovlivňuje, jak se při poslechu takových vět cítíme a hlavně co si o sobě myslíme. Nebo přesněji: co si myslíme, že si o nás myslí ta druhá osoba, která s námi mluví.

 

Co si o sobě při poslechu této komunikace myslíme?

Pokud jsme příjemci takovéto komunikace tak nás asi napadne, že jsme k ničemu, neschopní, nezodpovědní, hloupí, možná i líní. Asi nestojím za nic, když se mnou mluví takto.

K čemu při této komunikaci dochází?

Dochází k obrovskému komunikačnímu nedorozumění. Šéf nebo rodič chce říct: Očekávám přesnost, očekávám dochvilnost, očekávám pořádek, ale vysloví něco jiného. Jejich slova a tón, kterým byla řečena si pak příjemce sdělení „přeloží“: Myslím, že jsi k ničemu.

Způsob komunikace, který používáme, věty a především tón hlasu mohou v druhém vyvolávat pocit ohrožení.

 

Jak to říct jinak?

Použijte popis situace a vyjádření očekávání.

„Ve třetím řádku tabulky jsem našel/a chybu, kterou jsem opravil/a. Byl/a bych rád/a, kdybyste byl/a příště přesnější a pozornější.“

nebo

„Je 8.35 a pracovní doba začíná v 8.00. Očekávám, že si těch 35 minut nahradíte.“

nebo

„Vidím, že je tu velká hromada rozházených hraček. Byl/a bych rád/a, kdybychom v obývacím pokoji udržovali pořádek tak jak jsme se dohodli.“

Je nezbytné, aby tón hlasu byl příjemný nebo alespoň věcný. Pokud chcete komunikovat věcně, použijte oslovení jménem.

Chcete-li se vyhnout vyčítání, pomůže, pokud ze svého slovníku vypustíte tato slůvka: Ty zase…, vždycky…, nikdy…, pořád…, kolikrát už jsem ti…, kdybys…

Pozor!

Na svou identitu můžeme útočit i sami. Pokud se nám například něco nezadaří, tak hned útočíme na svou identitu slovy: „Nikdy se mi to nepodaří. Jsem prostě debil!“ Takovéto vnitřní sdělení vám moc příjemných pocitů nepřidá.

Začněte tedy podporovat svou jedinečnost a smýšlejte o sobě s láskou a úctou.

Jitka U.

Komentáře